fbpx

Når tannlegeskrekk blir alvorlig, kan det innebære at en unngår helt å oppsøke tannlegen for å få hjelp og behandling. Det betyr at uansett smerter, problemer med spising, utseende eller annet, så oppsøker man ikke tannlegen.

Noen mennesker med tannlegeskrekk klarer å gå til tannlegen, men under svært stor påkjenning. Noen forteller at de ikke kan skille ut spesielle ting de er redd for, de er redd hele situasjonen.

Dette kan gi utslag på mange måter. Felles for de fleste er at angsten melder seg når en utsettes direkte for ting som har med tannbehandling å gjøre, når en tenker på det eller snakker om tannbehandling.

Samlet utgjør dette et stort ubehag, som en helst vil unngå. Det er ikke uvanlig at det fører til utsettelse av tannbehandling, eller at man unngår helt å oppsøke en tannlege.

Tannlegeskrekken kan ofte medføre at man kommer inn i en ond sirkel. Skrekken for tannlegen gjør at man unngår tannpleien og tannbehandlingen, noe som ofte fører til dårligere tenner og resulterer i et stort behandlingsbehov. Ikke sjelden medfører dette til Karis, betennelser, smerter og man får problemer med tygging. Mennesker med tannlegeskrekk har som oftest meget god innsikt i sin egen situasjon, og de skammer seg ofte over den.

Har du tannlegeskrekk, skal du vite at du ikke er alene om det og at det ikke er noe å skamme seg over!

Svært mange som lider av tannlegeskrekk kan fortelle om negative erfaringer hos tannlegen, som oftest fra da de var barn. Selv om innholdet i erfaringene kan variere, har de ofte to ting til felles: Smerter eller stort ubehag – og de har

følt at de ikke har hatt kontroll over situasjonen.

Det er også mennesker som lider av tannlegeskrekk som har fortalt at de egentlig aldri har opplevd noe negativt hos tannlegen, de har bare alltid vært redd for å gå til tannlegen. Noen har fortalt om foreldre eller søsken som var redd, andre har fortalt om medelever eller kolleger som kom med grufulle historier etter tannlegebesøk.

Tannlegeskrekk kan behandles

Felles for de virksomme behandlingene av tannlegeskrekk, er at du som pasient, får hjelp på en kontrollert måte, til å utsette deg for de situasjonene du frykter. Tannlegen, eventuelt i samarbeid med en psykolog, kan lage en plan for hvordan dette skal gjennomføres. En vanlig tannbehandling brytes opp i «trappetrinn». Du skal beherske hvert trinn før vi går videre med behandlinger. God behandling vektlegger at du som pasient skal få oppleve kontroll og mestring. Det endelige behandlingsmålet er at du skal kunne gå til vanlig tannlege og mestre vanlig tannpleie og tannbehandling. Ofte vil dette målet kunne nås etter 5-7 behandlingstimer.

Ta imot hjelp og støtte til å ta kontakt med en tannlege, som kan og vil behandle tannlegeskrekk. Det kan være det som skal til for at du klarer å bryte den vonde sirkelen. Det er ikke uvanlig at den første kontakten med tannlegen blir tatt av en nær slektning eller venn som vil støtte deg. Det er viktig å gi støtte og oppmuntring til å gjøre noe med tilstanden. Ta kontakt med oss, vi er her for å hjelpe deg!

Vi kan tilby:
 • En gratis og uforpliktende samtale
 • En gratis og uforpliktende undersøkelse
 • Du skal ha full kontroll
 • Du skal lære å mestre situasjonene
 • Individuell og gradvis behandlingsplan etter dine ønsker
 • Avslappende atmosfære med musikk
 • Narkose (siste utvei)
 • Smertefri behandling
Vi anbefaler deg:
 • Ta med noen som kan støtte deg under tannlegebesøket
 • Ha med din egen musikk for å slippe og høre på ubehagelige lyder
 • Avbryt tannlegen under behandlingen, slik at tannlegen kan høre på dine ønsker
 • Be tannlegen om å informere deg om hva som skal gjøres og hvordan det utføres
 • Husk! Der er viktig å ha regelmessige undersøkelser for å unngå store tannskader

Tannlegeskrekk