fbpx

Erosjonsskader på tennene regnes i dag for å være en ny folkesykdom! Dagens endrede livsstil medfører at våre tenner stadig oftere blir utsatt for en kjemisk påvirkning som kan føre til erosjonsskader. Ett tydelig eksempel på dette er at vi drikker betydelig mer sure drikker. Dessuten har forekomsten av ulike livsstilsrelaterte sykdommer økt, ofte med symptomer i form av refluks eller oppkast, noe som medfører at surt mageinnhold kommer opp til munnhulen. En ny risikofaktor for tannhelsen har dermed oppstått.

Den vanligste definisjonen av dental erosjon er «tap av tannens harde vev ved en kjemisk prosess som ikke involverer påvirkning av bakterier». Dette innebærer at erosjon, til forskjell fra karies, oppstår på en tannflate som ikke har bakteriebelegg. Dette er et syreangrep som medfører at tannsubstans går tapt – lag for lag – og det oppstår en erosjonsskade.

En tidig erosjonsskade gir ikke klinisk misfarging eller synbar oppmykning av tannflaten og er derfor mange ganger vanskeligere å oppdage. Dessuten har pasienten ofte ingen, eller bare svake symptomer i et tidlig stadium. Mer avanserte erosjonsskader er naturligvis lettere å diagnostisere fordi tapet av tannsubstans er større.

En pasient som har fått diagnostisert erosjon, bør følges opp med individuelle innkallingsintervaller og det må gjøres en vurdering av eventuell progresjon fra ulike oppfølgingstidspunkter.

Vi setter fokus på dette helseproblemet og vil på et tidlig tidspunkt gi deg god informasjon om forebyggende tiltak. Til dette hører også til at vi må innhente kost- og saliva analyser hos pasienter med erosjonsskader. Det er svært viktig å planlegge forebygging, registrere eventuell progresjon og forberede eventuell operativ behandling av lesjonene.