fbpx

Fyllinger brukes for å tette hull i tenner, det som kalles karies. Karies er den vanligste årsaken til tannskader. I dag bruker vi fantastiske hvite fyllinger som ligner dine naturlige tenner. Besøker du oss regelmessig og i god tid, kan tenner repareres med en enkel fylling. Ved årlige undersøkelser oppdager vi skader på tennene før skadene blir så store at det kreves mer omfattende behandling.

Fyllinger11

Amalgam fyllinger brukes ikke lenger, det er funnet miljøfarlig. I henhold til forskning, kan metaller i amalgam skade helsen din, men her er forskerne uenige. Helseplager knyttet til amalgamfyllinger er et omdiskutert tema, og debatten om hvorvidt det kvikksølvholdige materialet skader helsen vår, går fortsatt blant fagfolk og pasienter. I Norge har det vært forbud mot å bruke amalgam siden 1. januar 2008. Dette var et resultat av restriksjoner på bruk av kvikksølvholdige produkter, gitt av Miljøverndepartementet.